اتریش

اتریش

سفرنامه وینسفر به وین به من ثابت کرد با اینکه بار ها به کشور های اروپایی سفر کرده بودم اما هیچ گاه فرصت بازدید کامل از این شهر برایم فراهم نشده بود و زیبایی فراوانی را از دست داده بودم. سعی کردم نهایت تلاشم را کنم تا این سفر توریستی را برای خودم خاطره انگیز تمام کنم...

 

 سفرنامه دکتر علی باغانی، وکیل پایه یک دادگستری، به وین، مهد موسیقی جهان